Presbyterstvo

Zborový farár:
Mgr. Dušan Vaňko
Zborový dozorca:
Ing. Ján Šušaník
Kurátor Košeca:
Kurátor Nová Dubnica:
Kurátor Dubnica nad Váhom:
Presbyteri:

Kantori:
Alžbeta Babeková
Ing. Dušan Pecka