Presbyterstvo

Zborový farár:
Administrátor Mgr. Marek Hrivňák
Zborový dozorca:
Mgr. Miroslav Foltin
Kurátor Košeca:
Kurátor Nová Dubnica:
Kurátor Dubnica nad Váhom:
Presbyteri:

Kantori:
Alžbeta Babeková
Ing. Dušan Pecka