Zborový farár

Dušan Vaňko sa narodil v roku 1984 v Považskej Bystrici. Základnú školu navštevoval v Lazoch pod Makytou a popri nej navštevoval Základnú umeleckú školu v Púchove. Vyštudoval Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odkiaľ ho Pán Boh povolal študovať Evanjelickú teológiu do Bratislavy. V roku 2012 bol v Michalovciach ordinovaný za kňaza a nastúpil na kaplánske miesto do Lučenca. Neskôr pôsobil ako kaplán a farár na kaplánskom mieste v Trenčíne a potom ako námestný farár v Beckove. V júni bol zvolený za zborového farára v cirkevnom zbore v Košeci. Medzi jeho záľuby patrí hudba a umenie. V obidvoch oblastiach rád tvorí a touto tvorbou sa snaží vyjadriť a zároveň aj hlásať vieru v Trojjediného Pána Boha a približovať ľuďom biblické pravdy, či Božie konanie v histórii. Hudbou a umením sa snaží osloviť aj mladú generáciu a zapojiť ju tak do života v cirkevnom zbore, pričom nechce zabúdať na žiadnu vekovú skupinu, pretože každý má v cirkvi miesto a mal by v nej nachádzať svoj domov a priestor na realizáciu, či duchovné načerpanie. V roku 2013 sa oženil s manželkou Luciou, ktorá mu pomáha v duchovnej službe najmä prácou s deťmi.