Večera Pánova

Večera Pánova:

  • prvá nedeľa v mesiaci v Ilave o 14:00
  • druhá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Košeci o 8:00
  • tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Dubnici nad Váhom o 9:30
  • štvrtá v mesiaci na službách Božích v Novej Dubnici o 11:00