Dorast

Stretávame sa každý piatok v kostole v Košeci o 17:00