Náboženská výuka

V školskom roku 2019-2020 sa náboženstvo vyučuje na nasledovných miestach:

UTOROK
– Centrum I. (DnV) 10:35 2.ročník
– Košeca 12:05 1.stupeň, 13:30 2.stupeň
STREDA
– Pod hájom (DnV) 9:40 2.ročník, 10:40 6.ročník, 11:35 1.ročník, 12:30 4.a 8.ročník
PIATOK
– Centrum I. (DnV) 6:50 3.a4. ročník, 7:50 8.ročník
– Košecké Podhradie 11:20 1.a2.ročník
– Ladce 2.,5.a6.ročník