16.2. Celozborový výročný konvent

16.2.2020 o 8:00 hod.  bude výročný zborový konvent v rámci Služieb Božích v Košeci. Služby Božie budú v túto nedeľu len v Košeci.