Kávička aj vo dvojici

Náš seniorát organizuje stretnutie pre nezadaných nad 25 rokov. Táto akcia pod názvom „Kávička vo dvojici“ sa uskutoční 12. Mája v čase od 9,00 do 17,00 v zborovej miestnosti CZ v Žiline.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať (do 7.5.2018) a informovať prostredníctvom emailu kavickanad25@gmail.com