Rozhlasové SB v Košeci

27.10.2019 o 10:00 hod. – sa uskutočnia v evanjelickom kostole v Košeci rozhlasové služby Božie pri príležitosti reformácie. Pozývame Vás k hojnej účasti. Na týchto službách Božích sa zúčastnia aj bratia a sestry z Cirkevného zboru Súľov-Hradná. Služby Božie budú vysielané v rozhlase 31.10.2019 o 16:00 hod.