Adventný koncert

15.12.2019 o 15:00 hod. sa uskutoční v Novej Dubnici adventný koncert. Všetci ste srdečne
pozvaní.