Konfirmačná príprava

Deti, ktoré do 1.9.2019 dovŕšia vek 12 rokov môžu rodičia prihlásiť na vyučovanie konfirmácie. Prihlášku nájdete v kostole alebo si ju môžete stiahnuť tu. Vypísanú prihlášku prineste na farský úrad, resp. odovzdajte v kostole fárarovi príp. presbyterovi.