SB 8.12. Košeca

8.12.2019 o 10:00 hod. – 2. adventná nedeľa – Služby Božie budú len v Košeci. Na nich budeme mať tri vzácne príležitosti k oslave Pána Boha:
o uvedenie novozvoleného dozorcu Miroslava Fotlina do úradu
o sľub presbyterov
o 25. výročie posvätenia kostola v Košeci.

Ofera na Službách Božích v nedeľu 8.12.2019 je určená na Generálnu podporoveň ECAV.