Seniorátne stretnutie detí

29.9.2019 sa o 14:00 hod. uskutoční seniorátne stretnutie detí v Turčianskych Tepliciach. Záujemcovia sa nahláste prosím bratovi farárovi M. Hrivňákovi (0940515133) do 25.9.2019.