Seniorátne stretnutie žien

17.11.2019 o 15:00 Vás pozývame na seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Uskutoční sa v CZ ECAV Háj (okres Turčianske Teplice). Záujemkyne nahláste sa bratovi farárovi
(administrátorovi) M. Hrivňákovi na tel. čísle 0940 515 133 do 12.11.2019.