Služby Božie 1.7.2018

1.7., to je na 5. nedeľu po Svätej Trojici, teda v nedeľu, sa v našom cirkevnom zbore uskutoční volebný konvent, na ktorom budeme voliť predsedníctvo našej cirkvi, čiže generálneho dozorcu a generálneho biskupa a dištriktuálneho dozorcu. Mená kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská si môžete prečítať na našej webovej stránke. Volebný konvent sa uskutoční na budúcu nedeľu v matkocirkvi, teda v Košeci po Službách Božích, ktoré budú o 11,00. Z toho dôvodu na budúcu nedeľu Služby Božie v DCI, ND a IL nebudú.