Služby Božie 5.8.2018

Slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou budú v Košeci o 9. hodine, zvesťou slova Božieho poslúži Vdp. Johannes Hillger z Wittenbergu. Viac info na plagátiku. Služby Božie v Dubnici nad Váhom nebudú, v Novej Dubnici budú o 11. hodine, v Ilave o 14. hodine s Večerou Pánovou.