Stretnutie rodičov konfirmandov a konfirmandov

12.11.2019 (utorok) o 17:30 hod. v modlitebni v Dubnici nad Váhom bude stretnutie rodičov
konfirmandov a konfirmandov. Na stretnutí budú podané informácie o konfirmačnej príprave
a podmienkach prípravy ku konfirmácii. Účasť povinná pre aspoň jedného rodiča konfirmanda
a všetkých konfirmandov.