Voľba biskupa VD

20.10.2019 o 9:30 hod. v rámci Služieb Božích v Dubnici nad Váhom bude volebný konvent na
funkciu biskupa východného dištriktu. Kandidátmi sú: Mgr. Dušan Cina, Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Peter Mihoč. Životopisy kandidátov sú k nahliadnutiu a prečítaniu pri východe z kostola pred a aj po Službách Božích. Prosím oboznámte sa s nimi. Tiež vás pozývame aj k modlitbám za požehnaný priebeh volieb a požehnanú službu budúceho biskupa nášho východného dištriktu ECAV.