Vyučovanie konfirmandov 7.12.2019

7.12.2019 (sobota) od 8:00-12:00 hod. bude na fare v Košeci vyučovanie konfirmandov 1. a 2.
ročníka konfirmačnej prípravy. Účasť konfirmandov je povinná!