Zasadnutie zborového presbyterstva

Zasadnutie zborového presbyterstva bude 24.9.2019 (utorok) o 17:00 hod. na fare v Košeci. Podklady a návrh programu: